"RZ" jak rzeczowniki, cz.2 - Kategorie rzeczownika

Kategorie rzeczownika. Zadaniem ucznia jest pogrupowanie podanych rzeczowników odpowiednio do kategorii: osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy.