"RZ" jak rzeczowniki, cz.3 - Podział rzeczowników

Podział rzeczowników. Zadaniem ucznia jest pogrupowanie podanych rzeczowników odpowiednio do kategorii: osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy.