Idzie wiosna - Zadania z części mowy

Zadania z części mowy. Sortowanie wyrazów. Zadaniem ucznia jest przeciągnięcie wyrazów na odpowiednią tratwę, reprezentującą dane części mowy.