Zdjęcie z zebrą - Utrwalanie nazw dzikich zwierząt po angielsku

Utrwalanie nazw dzikich zwierząt po angielsku. Uczeń ćwiczy nazywanie dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider.