Zdjęcia w pokoju - Jak jest po angielsku kuchnia?

Jak jest po angielsku kuchnia? Utrwalenie nazw pomieszczeń. Uczeń ćwiczy nazywanie pomieszczeń w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie:living room, bedroom, bathroom, toilet, garden, kitchen.