Dodaję i odejmuję - Utrwalenie liczb 1-100 po angielsku

Utrwalenie liczb 1-100 po angielsku - wykonywanie działań matematycznych (dodawanie i odejmowanie). Uczeń utrwala czytanie działań matematycznych po angielsku. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie nagrania i wpisanie wyniku działania matematycznego w puste okienko.