Liczbowe fotografie - Utrwalanie liczb 1-10 po angielsku

Utrwalanie liczb 1-10 po angielsku. Uczeń ćwiczy słownictwo z kręgu liczb 1-10. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.