Sesja w szkole - Utrwalenie angielskich słówek

Utrwalenie angielskich słówek. Utrwalenie nazw pomieszczeń w szkole. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.