Dokąd na wakacje? - Dialogi angielskie ćwiczenie

Dialogi angielskie ćwiczenie. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "wakacje". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.