Boli mnie ząb! - O bólu po angielsku

O bólu po angielsku. Utrwalenie nazw chorób i dolegliwości. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Wyrażenia w quizie: I've got a temperature, I've got a stomach ache, I've got a runny nose, I've got a toothache, I've got a sore throat.