Codzienne czynności - Ćwiczenie słówek - codzienne czynności

Ćwiczenie słówek - codzienne czynności. Utrwalenie nazw codziennych czynności. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: get up, get dressed, go to school, have breakfast, have lunch, have dinner, go home, watch TV, do homework, go to bed, have a shower, hang out with friends, have a break, have a music lesson.