Uśmiech, proszę. Dodawanie - Jak dodawać w pamięci

Jak dodawać w pamięci. Uczeń wykonuje w pamięci obliczenia, a następnie dopasowuje działanie na zdjęciu do wyniku w albumie. W ten sposób rozwija umiejętność dodawania w zakresie 0-100.