Album fotograficzny - Dodawanie i odejmowanie online

Dodawanie i odejmowanie online. Uczeń ćwiczy dodawanie i odejmowanie w zakresie 0-50 z przekraczaniem progu dziesiątkowego.