Puzzle z uśmieszkiem - Ch wymienne

Ch wymienne. Ortografia. Zadaniem ucznia jest dopasowanie do siebie par puzzli z rozsypanki tak, żeby ułozona para wyrazów prezentowanała wymienność 'ch"/ "sz".