Pierwszy od lewej - Orientacja przestrzenna ćwiczenie

Orientacja przestrzenna ćwiczenie. Uczeń ćwiczy określanie położenia obiektu względem innego obiektu.