Dziesięć plus jeden - Cyfra dziesiątek

Cyfra dziesiątek. Uczeń ćwiczy zagadnienie dziesiątek i jedności poprzez wskazywanie liczb zgodnie z poleceniem.