Udana podróż - Zasady pisowni rz i ż dla dzieci

Zasady pisowni rz i ż dla dzieci. Zadaniem ucznia jest wpisanie w pustych miejscach w wyrazach odpowiednio "rz" lub "ż"