Łódź podwodna ABC - Nauka alfabetu dla dzieci

Nauka alfabetu dla dzieci. Zadaniem ucznia jest przeciągnąć myszą dryfujące litery kolejno do odpowiednich okien łodzi podwodnej (zgodnie z ich kolejnością alfabecie)