Jakie to zwierzę? - Rozpoznawanie angielskich nazw zwierząt

Rozpoznawanie angielskich nazw zwierząt. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie nagrania i wskazanie wymienionych w nagraniu elementów. Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.