Jakie to zwierzę? - Zwierzęta po angielsku dla dzieci

Zwierzęta po angielsku dla dzieci. Rozpoznawanie nazw zwierząt. Uczeń słucha nagrania i wskazuje elementy wymienione w nagraniu. Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.