Połącz liniami - Ćwiczenie słownictwa angielski dla dzieci

Ćwiczenie słownictwa angielski dla dzieci. Utrwalenie nazw codziennych czynności. Dziecko ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami w języku angielskim. Kliknięcie grafiki wywołuje nagranie, więc dziecko utrwala również wymowę ćwiczonych zwrotów. Słownictwo w quizie: get up, get dressed, go to school, have breakfast, have lunch, have dinner, go home, watch TV, do homework, go to bed, have a shower, hang out with friends, have a break, have a music lesson.