Symetryczna czekolada - Symetria w geometrii

Symetria w geometrii. Zadaniem ucznia jest ustawienie czekoladek w pudełku w taki sposób, aby układ był symetryczny.