Gram w symetrię - Figury symetryczne

Figury symetryczne. Zadaniem ucznia jest ustawienie symboli na ekranie konsoli w taki sposób, aby powstałe rysunki były symetryczne.