Dziel zapałki! - Cyfra dziesiątek i jedności

Cyfra dziesiątek i jedności. Uczeń rozpoznaje dziesiątki i jedności w liczbie dwucyfrowej i w odpowiedni sposób przekłada zapałki z pudełka.