Zakręcone mnożenie - Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie. Uczeń ćwiczy mnożenie i dzielenie w zakresie 30.