Ile jest dni w miesiącu? - Dni w miesiącu dla dzieci

Dni w miesiącu dla dzieci. Uczeń utrwala wiadomości dotyczące kalendarza udzielając odpowiedzi prawda/fałsz.