Pociąg w dzień - Stosowanie godzin i minut

Stosowanie godzin i minut. Uczeń ćwiczy odczytywanie wskazań zegara - godzin i minut w systemie 24-godzinnym.