Pociąg w nocy - Obliczenia zegarowe

Obliczenia zegarowe. Uczeń ćwiczy odczytywanie wskazań zegara - godzin i minut w systemie 24-godzinnym.