W szeregu zbiórka! - Jedności dziesiątki

Jedności dziesiątki. Uczeń utrwala umiejętność wskazywania cyfr setek, dziesiątek i jedności tworząc liczby trzycyfrowe, zgodnie ze wskazówkami podanymi na ekranie.