Zamieszanie wokół 40 - Mnożenie i dzielenie gry

Mnożenie i dzielenie gry. Uczeń ćwiczy mnożenie i dzielenie w zakresie 0-100 wykonując działania wskazane na grafie.