Jaki jest maj? - Nauka miesięcy

Nauka miesięcy. Uczeń utrwala wiadomości dotyczące kalendarza udzielając odpowiedzi prawda/fałsz.