O której dojechaliśmy? - Obliczanie czasu

Obliczanie czasu. Uczeń odczytuje godzinę przyjazdu autobusu na podstawie informacji o godzinie rozpoczęcia podróży i czasie jej trwania.