O której wyjechaliśmy? - Obliczanie godziny

Obliczanie godziny. Uczeń odczytuje godzinę odjazdu autobusu na podstawie informacji o godzinie zakończenia podróży i czasie jej trwania.