Koszykówka jest we wtorek! - Planowanie czasu dla dzieci

Planowanie czasu dla dzieci. Na podstawie planu zajęć dodatkowych odpowiada na pytania wybierając jedną z trzech możliwych odpowiedzi.