Wizyta w cukierni - Nauka złotego i grosza

Nauka złotego i grosza. Uczeń ćwiczy obliczenia pieniężne (złote i grosze) i odczytywanie informacji. Na podstawie cennika w kawiarni udziela odpowiedzi na pytania typu prawda/fałsz.