W drogę przez Polskę - Odległości między miastami

Odległości między miastami. Uczeń ćwiczy mierzenie długości poprzez udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania odnośnie odległości między miastami.