Wiewiórka dodaje! - Przykłady na dodawanie do 20

Przykłady na dodawanie do 20. Uczeń mając podany przykład wybiera z kilku liczb prawidłowy wynik.