Wiewiórkowe zagadki - Liczba jedności

Liczba jedności. Uczeń poprzez rozwiązywanie wiewiórkowych zagadek utrwala pojęcia dziesiątek i jedności.