Dodaję z wiewiórką - Przekroczenie progu dziesiątek

Przekroczenie progu dziesiątek. Uczeń ćwiczy dodawanie w zakresie 0-50 z przekraczaniem progu dziesiątkowego rozwiązując wiewiórkowe zagadki.