Podwodne działania - Zadania z mnożenia i dzielenia

Zadania z mnożenia i dzielenia. Uczeń utrwala umiejętność mnożenia i dzielenia łącząc w pary działanie dzielenia z sprawdzającym je działaniem mnożenia.