Mnożę, dzielę! - Zadania z mnożeniem i dzieleniem

Zadania z mnożeniem i dzieleniem. Uczeń utrwala umiejętność mnożenia i dzielenia łącząc w pary działanie dzielenia z sprawdzającym je działaniem mnożenia.