Wiewiórkowe zagadki - Symetria w matematyce

Symetria w matematyce. Uczeń ćwiczy zagadnienia związane z zachowaniem symetrii przy wycinaniu kształtów ze złożonej kartki papieru.