Mierzymy temperaturę - Jak odczytywać temperaturę

Jak odczytywać temperaturę. Uczeń ćwiczy odczytywanie temperatury i wykonywanie obliczeń z nią związanych.