Nie możesz tego minąć - Udzielanie wskazówek odnośnie drogi

Udzielanie wskazówek odnośnie drogi. Ćwiczenia udzielania wskazówek odnośnie drogi. Wyrażenia i konstrukcje wykorzystane w quizie: go straight on, turn left, turn right, It's on the left, it's on the right, you can't miss it.