Nie możesz tego minąć - Skręć w prawo po angielsku

Skręć w prawo po angielsku. Ćwiczenia udzielania wskazówek odnośnie drogi. Dziecko ćwiczy używanie wyrażeń: go straight on, turn left, turn right, It's on the left, it's on the right, you can't miss it.