Na dywaniku - Przyimki w angielskim

Przyimki w angielskim. Poznanie przyimków miejsca. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych słówek. Słownictwo wykorzystane w quizie: in, on, under, next to, in front of, behind, between, over, near.