W moim domu - Słówka angielskie - miejsca w domu

Słówka angielskie - miejsca w domu. Ćwiczenie umiejętności nazywania pomieszczeń w domu za pomocą konstrukcji "There is?/ There are?". Słownictwo wykorzystane w quizie: living room, bedroom, bathroom, toilet, garden, kitchen, garage, bath, bed, bike, car, computer, cooker, dishwasher, fridge, lamp, motorcycle, shower, sink, sofa, table, toilet, tv, wardrobe.