Wieczorem na ławce - Słówka angielskie nazwy budynków

Słówka angielskie nazwy budynków. Dziecko pozna typów domów i nazw wyposażenia domowego. Zadanie dziecka polega na przeniesieniu budynków w odpowiednie miejsce. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: flat, house, cottage, block of flats, washbasin, shower, bath, sink, fridge, cooker, dishwasher.