Łamigłówka z zapałkami - Quiz matematyczny

Quiz matematyczny. Uczeń ćwiczy dodawanie i odejmowanie w zakresie 0-100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego.