Męski, żeński, nijaki - Rodzaje rzeczownika

Rodzaje rzeczownika. Zadaniem ucznia jest pogrupowanie rzeczowników zgodnie z ich rodzajem.